Slovensky - English
Facebook logo
Národný člen
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

 

Národné členstvo ponúka kolektívne plnenie v danej krajine.

Kvôli rozdielnej aplikácii EU smerníc do národnej legislatívy je potrebné v každej krajine kde vykonávate svoju činnosť uzavrieť členskú zmluvu. Tam kde to legislatíva umožňuje ERP koná priamo v mene svojich členov; v krajinách kde to možné nie je, ERP poskytuje členom plnú podporu v procese registrácie a kolektívneho plnenia.

Staňte sa členom SEWA/ ERP Slovensko.

Prezrite si portfólio služieb SEWA/ ERP Slovensko alebo portfólio služieb v ostatných krajinách.

Európske členstvo poskytuje kolektívne plnenie ak vykonávate svoju činnosť vo viacerých krajinách. Pre zaslanie ponuky v iných krajinách nás prosím kontaktujte.