Slovensky - English
Facebook logo
Európsky člen
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Európsky Plus Balík je určený pre spoločnosti, ktoré pôsobia na viacerých trhoch EÚ.

V závislosti od počtu krajín a množstiev EEZ, batérií a obalov umiestnených na každom lokálnom trhu, široká ponuka riešení harmonizuje a zjednodušuje kolektívne plnenie a registračný proces v každej krajine.

Pokiaľ je to legálne možné, ERP bude konať v mene svojich členov, respektíve ich podporí v aktivitách súvisiacich s registráciou a kolektívnym plnením.

Členstvo je ročné a automaticky obnovované.

Pozrite si Portfólio služieb ERP, kde nájdete kompletný zoznam našich služieb alebo vyberte krajinu záujmu, aby ste si pozreli miestne služby.

Európske členstvo a Európske služby poskytujú kolektívne plnenie, v prípade, že pôsobíte vo viacerých krajinách.

Prosím, kontaktujte nás pre získanie odhadu nákladov v konkrétnej krajine.