Slovensky - English
Facebook logo
Cenová politika

Naším cieľom je poskytovať služby pre elektro, batérie a obaly za najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny na trhu.  Neustále sa snažíme podporovať hospodársku súťaž a znižovať náklady.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

       Naše zásady:

  • Ponúkame najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny na trhu.
  • Podporujeme hospodársku súťaž.
  • Naše poplatky neustále prehodnocujeme.
  • Všetci naši členovia majú rovnaké nediskriminačné podmienky.
  • Poplatky sú verejne dostupné pre všetkých na našej webovej stránke.

 

                                             Aktuálny cenník