Slovensky - English
Facebook logo
Image: child sitting on a Tv
Benefity členstva v OZV

Staňte sa členom našej organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) a zabezpečíme vám komplexné služby pre elektro, batérie a obaly na jednom mieste. Šetrite s nami čas a peniaze.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

ČLENSTVO V SEWA VÁM PONÚKA:

 • férové recyklačné poplatky - najnižšie reálne dosiahnuteľné ceny na trhu (ceny účtujeme za kus elektrozariadenia)
 • komplexný servis „pod jednou strechou“ pre všetky komodity (elektro, batérie, obaly, neobalové výrobky)
 • garanciu plnenia povinností včas a v súlade s legislatívou
 • členstvo v organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) s najväčším počtom členov – výrobcov elektrozariadení
 • viac ako 12 ročné skúseností v oblasti nakladania s odpadom
 • rovnaké podmienky pre všetkých členov
 • odborné, overené a včasné informácie

 

Ako OZV sa staráme o plnenie legislatívnych povinností v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch pre výrobcov, dovozcov, predajcov a distribútorov elektrických a elektronických zariadení (ďalej len „výrobca elektrozariadení“).

Našim klientom poskytujeme: 

SLUŽBY ORGANIZÁCIE ZOPDOVEDNOSTI VÝROBCOV (OZV):
 • zabezpečenie plnenia registračných, evidenčných a ohlasovacích povinností
 • zaradenie výrobkov do správnej kategórie EEZ a identifikáciu povinností výrobcov
 • zhodnotenia, zber a recyklácia elektroodpadu/ batérií a akumulátorov/ obalov/ neobalových výrobkov

 

PLNENIE POVINNOSTÍ VOČI ORGÁNOM ŠTÁTNEJ A VEREJNEJ SPRÁVY:

 • registrácia nového člena do štátneho registra výrobcov vyhradených výrobkov
 • evidenčné povinnosti
 • ohlasovacie povinnosti (zasielanie ročných ohlásení na ministerstvo za jednotlivých výrobcov združených v SEWA, a.s.)

 

ZBER A RECYKLÁCIU V KOMODITÁCH:

 • všetky kategórie elektroodpadu
 • použité batérie a akumulátory
 • odpady z obalov
 • odpady z neobalových výrobkov

 

INFORMAČNO – VZDELÁVACÍ SERVIS:

 • poradenstvo, vzdelávanie a informačný servis v oblasti legislatívy (povinnosti výrobcu elektra podľa zákona o odpadoch)
 • individuálne konzultácie

 

Cenník recyklačných poplatkov

 

Recyklačný fond bol k 31. decembru 2016 zrušený a tým zanikli aj všetky povinnosť  výrobcov vyhradených výrobkov (elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalov a neobalové výrobky) voči recyklačnému fondu.

 

Pridajte sa k členom organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) SEWA. Kontaktujte nás cez formulár:

Odpíšte znaky, ktoré vidíte nižšie

captcha

 

O spoločnosti SEWA, a.s. 

SEWA, a.s. bola založená v roku 2005 výrobcami združenými v IT Asociácií Slovenska (ITAS) a v Asociácii dovozcov audiovizuálnych technológií (ADAT) s cieľom zabezpečovať nákladovo efektívne služby kolektívneho plnenia v oblasti zberu a spracovania elektroodpadu pre členov asociácií a ďalších výrobcov elektrozariadení. V roku 2012 spoločnosť European Recycling Platform (ERP) získala minoritný podiel v spoločnosti SEWA, a.s. V súčasnosti organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA/ ERP Slovensko poskytuje služby kolektívneho plnenia pre komodity elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky.