Slovensky - English
Facebook logo
Európske pokrytie

Európsky Plus Balík je určený pre firmy, ktoré podnikajú vo viac než jednej členskej krajine EÚ.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

 

Európsky Plus Balík poskytuje servis kolektívneho plnenia naprieč Európou, a tiež v krajinách ako Izrael a Turecko a národnú registráciu pre elektro, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky. Toto flexibilné riešenie tiež dovoľuje členom pridať novú komoditu a krajiny, v ktorých rozšírili svoje podnikanie.

 

V závislosti od počtu krajín a objemov OEEZ, batérií a obalov umiestnených na každom miestnom trhu, Európsky Plus Balík, harmonizuje a zjednodušuje manažment kolektívneho plnenia a registračný proces v každej krajine.

 

Naše európske služby sú prispôsobené na mieru Vašim špecifickým požiadavkám.

 

Pozrite si  portfólio služieb ERP pre úplný zoznam našich služieb.