Slovensky - English
Facebook logo
Zbierame použité batérie so Šmudlom!
Zbierame použité batérie so Šmudlom!

Pilotný eko - výchovný program úspešne odštartoval v marci 2017.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

V marci 2017 odštartovala SEWA pilotný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Cieľom projektu je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti v oblasti správneho nakladania s odpadmi a vytvárať návyky na správne triedenie odpadu.

Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci eko-výchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Svoje vedomosti si deti overia aj v praxi pri zbere batérií do papierových krabičiek B-boxov. Do projektu sa už zapojilo takmer 1 300 detí.

Projekt je zaujímavý tým, že sa prostredníctvom neho vzdelávajú nielen deti, ale nepriamo aj ich rodičia, ktorí zbierajú batérie spolu s deťmi.