Slovensky - English
Facebook logo
Zbierame použité batérie so Šmudlom!
Zbierame použité batérie so Šmudlom!

Ekovýchovný projekt oslavuje prvý rok. Batérie nám pomáha zbierať takmer 8 tisíc detí zo 71 materských škôl z Bratislavského a Trnavského kraja.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

(Foto: Mgr. Šárová, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie)

 

V marci 2017 odštartovala SEWA v spolupráci s neziskovou organizáciou DAPHNE úspešný projekt „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Jeho cieľom  je hravou a zážitkovou formou vzdelávať deti predškolského veku v oblasti správneho triedenia odpadov.

Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V rámci ekovýchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučia správne triediť odpady a dozvedia sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. Svoje vedomosti si overia aj v praxi pri zbere batérií do papierových krabičiek, tzv. B-boxov.

Do projektu sa priebežne do konca februára 2018 zapojilo 71 materských škôlok z Bratislavského a Trnavského kraja, čo predstavuje spolu takmer 8 000 detí. Polovica z nich absolvovala výuku určenú škôlkarom od 4 rokov. Ku koncu februára 2018 sme spolu vyzbierali viac ako dve tony použitých batérií a akumulátorov.

Na projekt máme veľmi pozitívne ohlasy od samotných škôlok aj rodičov, ktorých deti už stihli „vyškoliť“ kam s použitými batériami.