Slovensky - English
Facebook logo
Vymeňte elektroodpad za lopty!
Vymeňte elektroodpad za lopty!

Chcete získať pre Vašu školu lopty? Odovzdajte nám nepotrebné elektrozariadenia a my Vám venujeme lopty!

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

V roku 2016 sme darovali 96 výchovným a vzdelávacím inštitúciám po celom Slovensku 191 kusov lôpt a vyzbierali sme 66,5 ton starých elektrozariadení, ktoré sme odovzdali na ekologickú recykláciu.

V priebehu rokov 2014 – 2016 sa nám v rámci kampane „Vymeň elektroodpad za loptu!“ podarilo:

 • vyzbierať viac ako 155 ton elektroodpadu
 • odovzdať 470 ks lôpt
 • 240 vzdelávacím inštitúciám

 

Kampaň „Vymeň elektroodpad za lopty!“ je určená:

 • materským školám
 • základným a stredným školám
 • vysokým školám
 • základným umeleckým školám
 • jazykovým školám
 • školským internátom
 • reedukačným centrám
 • detským domovom
 • centrám voľného času
 • ostatným inštitúciám, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

 

 Zbierajte nepotrebné elektrozariadenia a získajte lopty! Viac info tu.

Všetky subjekty, ktoré nám odovzdali v roku 2016 elektroodpad získajú do konca marca 2017 „Zelený certifikát“, potvrdzujúci aktívny prístup školy k ochrane životného prostredia.

 

Mám záujem o odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

  

 

Kampaň z roku 2016 v číslach:

96 škôl*8 krajov Slovenska odovzdalo nepotrebné elektrozariadenia

najviac – 21 škôl bolo z Bratislavského kraja

najviac elektroodpadu vyzbierali školy v Bratislave – 15,5 ton, nasledujú školy v okrese Žilina so 7,6 tonami a školy v okrese Košice, ktoré vyzbierali 7,5 ton elektroodpadu

najúspešnejšie kraje boli: Bratislavský kraj – 15,5 ton, Žilinský kraj – 12,6 ton a Trenčiansky kraj – 10,2 ton

rozdali sme 100 futbaliek, takmer 60 volejbaliek a viac ako 30 basketbaliek

prvenstvo si drží mesiac november, kedy sa vyzbieralo najviac elektroodpadu – 14,6 ton

Základná škola na ulici L. Novomeského v Trenčíne vyzbierala najviac elektroodpadu – takmer 4,1 ton

 

*vrátane materských škôl, stredných a vysokých škôl, centier voľného času, reedukačných centier