Slovensky - English
Facebook logo
Vymeňte elektroodpad za lopty!
Vymeňte elektroodpad za lopty!

Chcete aj v roku 2018 získať pre Vašu školu alebo škôlku lopty? Odovzdajte nám elektroodpad a my Vám venujeme lopty a rôzne športové potreby!

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Navyše získate:

 • potvrdenie pre účely odpisov majetku a účtovníctva*
 • odvoz elektroodpadu zdarma
 • Zelený certifikát potvrdzujúci aktívny prístup školy/ inštitúcie k ochrane životného prostredia
 • športové potreby

 

V priebehu rokov 2014 – 2017 sa nám v rámci kampane „Vymeň elektroodpad za loptu!“ podarilo:

 • vyzbierať viac ako 214 ton elektroodpadu
 • odovzdať 667 ks lôpt
 • 330 školám a vzdelávacím inštitúciám

 

Zbierajte nepotrebné elektrozariadenia a získajte športové potreby! Viac info tu.

 

Kampaň „Vymeň elektroodpad za lopty!“ je určená:

 • materským školám
 • základným a stredným školám
 • vysokým školám
 • základným umeleckým školám
 • jazykovým školám
 • školským internátom
 • reedukačným centrám
 • detským domovom a internátom
 • centrám voľného času
 • ostatným inštitúciám, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie detí a mládeže

 

Mám záujem o odvoz elektroodpadu a použitých batérií.

 

V roku 2017 SEWA darovala 90 vzdelávacím a výchovným inštitúciám po celom Slovensku 197 kusov lôpt a vyzbierala takmer 59 ton elektroodpadu, ktorý bol odovzdaný na ekologickú recykláciu.

 

Kampaň z roku 2017 v číslach:

90 vzdelávacích a výchovných inštitúcií8 krajov Slovenska odovzdalo nepotrebné elektrozariadenia

najviac zapojených škôl – 32 bolo z Bratislavského kraja

najviac vyzbierali školy v Bratislave – takmer 19 ton, nasledujú školy v okrese Žilina s takmer 5 tonami a školy v okrese Senec a Trnava, ktoré vyzbierali viac ako 3 tony elektroodpadu

najúspešnejšie kraje boli: Bratislavský kraj – 15,5 ton, Žilinský kraj – 12 ton a Trenčiansky kraj – 5,6 ton

rozdali sme 107 futbaliek, 61 volejbaliek a takmer 30 basketbaliek

v mesiacoch marec a jún sme vyzbierali najviac elektroodpadu – viac ako 9 ton

Základná škola s materskou na Školskej ul. v Terchovej vyzbierala najviac elektroodpadu – 2,7 ton

 

Všetky subjekty, ktoré nám odovzdali v roku 2017 elektroodpad získajú do konca marca 2018 „Zelený certifikát“, potvrdzujúci aktívny prístup školy/ inštitúcie k ochrane životného prostredia.

 

 

* Ak sú elektrozariadenia evidované v majetku organizácie, pri ich vyraďovaní je potrebné myslieť aj na potvrdenie o recyklácii pre účely odpisov majetku a účtovníctva. Potvrdenie vystavené organizáciou oprávnenou na zber a likvidáciu elektroodpadu od vás môže vyžadovať prípadná kontrola zo strany štátnych orgánov. Organizácia zodpovednosti výrobcov SEWA Vám vystaví doklad potvrdený spracovateľom a zabezpečí odvoz elektroodpadu na zberný dvor, resp. k spracovateľovi bezplatne.