Slovensky - English
Facebook logo
Príďte k nám v stredu na kávu!
Príďte k nám v stredu na kávu!

Tešíme sa na Vás každú stredu dopoludnia od 9,00 do 11,00 hod. Viac tu.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Konzultačné stredy pre klientov

ČO?    osobné stretnutie pri výbornej káve, kedy sa môžete prísť poradiť nielen ohľadne nového zákona o odpadoch, ale aj nového informačného systému, spôsobu podávania štvrťročných ohlásení a všetkých súvisiacich otázok.

KEDY?  každú stredu od 9,00 do 11,00 hod.

KDE?  priamo v priestoroch SEWA, a. s. Račianska 71, 831 02 Bratislava (areál Výskumného ústavu zváračského)

AKO?   Nakoľko sme časovo aj kapacitne limitovaní, najneskôr do pondelka daného týždňa sa prihláste emailom na ks.aw1516516918es@aw1516516918es1516516918 alebo telefonicky na 02 / 4910 68 23 alebo 02 / 4910 68 24

 

Tešíme sa na Vás!