Slovensky - English
Facebook logo
Príďte k nám v stredu na kávu!
Príďte k nám v stredu na kávu!

Aj v roku 2018 sa na Vás tešíme každú stredu dopoludnia v čase od 9,00 do 11,00 hod.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Konzultačné stredy pre klientov

ČO?    osobné stretnutie pri výbornej káve, kedy sa môžete prísť poradiť nielen ohľadne nového zákona o odpadoch, ale aj nového informačného systému, spôsobu podávania štvrťročných ohlásení a všetkých súvisiacich otázok.

KEDY?  každú stredu od 9,00 do 11,00 hod.

KDE?  priamo v priestoroch SEWA, a. s. Račianska 71, 831 02 Bratislava (areál Výskumného ústavu zváračského, vchod zo Sliačskej ulice)

AKO?   Nakoľko sme časovo aj kapacitne limitovaní, najneskôr do pondelka daného týždňa sa prihláste emailom na ks.aw1539885811es@aw1539885811es1539885811 alebo telefonicky na 02 / 4910 68 23 alebo 02 / 4910 68 24

 

Tešíme sa na Vás!