Slovensky - English
Facebook logo
Znižujeme ceny v elektre a batériách!
Znižujeme ceny v elektre a batériách!

Od 1. januára 2017 SEWA, a. s. znižuje ceny elektra a prenosných batérií! Čítajte tu.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Odporúčame Vám zaslať túto informáciu v dostatočnom predstihu aj Vašim obchodným partnerom, aby bolo možné zabezpečiť legislatívnu povinnosť uvádzania recyklačného poplatku viditeľným spôsobom v celom distribučnom reťazci (táto povinnosť sa vzťahuje iba na EEZ z domácnosti) s aktuálnymi cenami platnými od 01. januára 2017.

Pripomíname, že predajca je povinný uvádzať kusovú sadzbu recyklačného poplatku konečnému spotrebiteľovi a jeho výška sa nesmie meniť v celom distribučnom reťazci. SEWA umožňuje výrobcom, dovozcom, distribútorom a predajcom napĺňať túto zákonnú povinnosť fakturovaním kusových sadzieb recyklačných poplatkov v daných kategóriách elektrozariadení z domácnosti.