Slovensky - English
Facebook logo
Profil

SEWA/ ERP Slovensko je jediná pan-európska organizácia ponúkajúca výrobcom kolektívne plnenie pre elektroodpad, batérie a obaly.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Sewa/ ERP Slovensko je organizácia zodpovednosti výrobcov (pre komodity elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky) založená v roku 2005 výrobcami a dovozcami elektrozariadení združených v ITAS (IT Asociácia Slovenska) a ADAT (Asociácia dovozcov audiovizuálnej techniky). Počtom členov a komplexnosťou služieb sme najväčšou organizáciou zodpovednosti výrobcov na Slovenskom trhu. Dôveruje nám vyše 550 členov, ktorým ponúkame unikátne riešenie pre zber a recykláciu v komoditách elektro, batérie, obaly a neobalové výrobky.

Od júna 2012 člen skupiny ERP, ktorej dôveruje vyše 2 700 členov v Európe a prvá na trhu ponúkajúca riešenie pre elektroodpad, batérie a obaly vo viac ako 32 krajinách.

European Recycling Platform (ERP), ktorého členom je aj SEWA, a.s. (od r. 2012), bolo založené v roku 2002 ako prvá pan-európska organizácia, ktorá implementovala predpisy EÚ v oblasti recyklácie elektrických a elektronických zariadení (Zákon o odpade).

 

Poslanie

Naším poslaním je ponúkať vysoko kvalitné a nákladovo efektívne riešenia recyklačných služieb ako benefit pre výrobcov, členov, spotrebiteľov a v neposlednom rade aj pre životné prostredie a spoločnosť.

 

Zabezpečiť
Vytvárať
Podporovať
Podporovať

 

Medzinárodná sieť

ERP ponúka služby kolektívneho plnenia a recyklačný servis v 32 krajinách

ERP v súčasnosti prevádzkuje 32 kolektívnych organizácií

100 zamestnancov neustále manažuje a monitoruje ERP služby

ERP má viac než 3 000 zmlúv s výrobcami – členmi

 

 

Rovnako ako konsolidácia našej prítomnosť v celej Európe, ERP v súčasnosti pracuje na uplatnení svojich odborných znalostí v nových teritóriách ako je Turecko a Izrael, a na vývoji nových recyklačných služieb (ako je spotrebný materiál).

Braun, Electrolux, HP Sony založili European Recycling Platform v decembri 2002 s cieľom implementovať odpadovú smernicu Európskej únie.