Slovensky - English
Facebook logo
Kľúčové ukazovatele
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

European Recycling Platform (ERP) je vyhľadávaný partner pre OEEZ, batérie a obalové plnenie. ERP si vyberá široká škála výrobcov, pretože ponúka komplexné a integrované kolektívne riešenie na európskej a národnej úrovni. SEWA, ktorá patrí do skupiny ERP, ponúka integrované riešenie pre elektro, batérie a obaly na Slovensku a je počtom členov a komplexnosťou služieb najväčšou kolektívnou organizáciou na trhu.

‘Kolektívne
‘Členovia’
’32
‘viac
’2014′
’94′
’2013′
’100′
’2012′
’95′
‘Tím’
‘Vyzbierané
‘ERP
‘Elektro’
‘Batérie’
‘Fotovoltaika’
‘Obaly’
2,000,000
TONNES
By the end of 2013