Slovensky - English
Facebook logo
Členovia

ERP manažuje plnenie pre viac ako 2 700 firiem na európskej úrovni, pričom SEWA, a.s. združuje viac ako 550 firiem pôsobiacich na slovenskom trhu.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Združujeme firmy rôznej veľkosti od živnostníkov až po nadnárodné spoločnosti, kam patria:

  • Výrobcovia EEZ (všetkých kategórií)
  • Výrobcovia batérií (prenosné batérie, priemyselné batérie)
  • Výrobcovia obalov
  • Výrobcovia neobalových výrobkov