Slovensky - English
Facebook logo
 
 • Založenie SEWA

  Najvýznamnejší výrobcovia a dovozcovia podpisujú s asociáciáciami ITAS a ADAT Memorandum o porozumení s cieľom založenia kolektívnej organizácie pre elektroodpad (Slovak Electronic Waste Agency) a princípy jej fungovania.

 • SEWA ponúka spolu s elektrom aj riešenie pre obaly

  V roku 2006 sa SEWA stáva Oprávnenou organizáciou pre obaly. Klientom, výrobcom a dovozcom elektrozariadení, ponúka dodatočnú službu v obaloch.

 • Zavedený certifikovaný manažérsky systém

  Od roku 2007 más SEWA zavedený certifikovaný manažérsky systém (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

 • SEWA držiteľ certifikácie EMAS

  Od roku 2008 je SEWA ako prvá kolektívna organizácia v Európe držiteľom certifikátu EMAS (Eco Management and Audit Scheme), čo je dobrovoľný nástroj environmentálneho manažérstva.

 • Boj za voľný trh v recyklácii OEEZ

  SEWA podáva oficiálnu sťažnosť na Slovenskú republiku Európskej komisii v Bruseli s odôvodnením, že SK legislatíva, v rozpore s EÚ legislatívou, neumožňuje spracovávať OEEZ v zahraničí a ma za následok vyššie ceny spracovania ako v zahraničí. (V roku 2013 SEWA dostáva historicky prvý súhlas na spracovanie OEEZ v zahraničí.) Vďaka tejto iniciatíve ceny za recykláciu elektroodpadu v priebehu rokov 2010 – 2013 výrazne klesajú.

 • SEWA získava ocenenie Zlatá lupa

  V roku 2011 SEWA získava ocenenie Zlatá lupa za najefektívnejšie udržiavaný manažérsky systém, ktorý je registrovaný v schéme EMAS.

 • SEWA vstupuje do rodiny ERP

  V roku 2012 European Recycling Platform (ERP) sa stáva 30% akcionárom spoločnosti SEWA, a.s. 

  SEWA tak prostredníctvom ERP získava unikátne medzinárodné know-how a prístup k európskym službám a členom.

 • Prvá kolektívna organizácia pre batérie a akumulátory

  V januári 2014 SEWA/ ERP Slovakia získava registráciu ako prvá kolektívna organizácia pre batérie a akumulátory.

  Na Európskej úrovni ERP otvára pobočky v nových krajinách Švédsko a Izrael.

 • 2014 Prvá kolektívna organizácia pre batérie a akumulátory

  V januári 2014 SEWA/ ERP Slovakia získava registráciu ako prvá kolektívna organizácia pre batérie a akumulátory.

  Na Európskej úrovni ERP otvára pobočky v nových krajinách Švédsko a Izrael.

 • 2012 SEWA vstupuje do rodiny ERP

  V roku 2012 European Recycling Platform (ERP) sa stáva 30% akcionárom spoločnosti SEWA, a.s. 

  SEWA tak prostredníctvom ERP získava unikátne medzinárodné know-how a prístup k európskym službám a členom.

 • 2011 SEWA získava ocenenie Zlatá lupa

  V roku 2011 SEWA získava ocenenie Zlatá lupa za najefektívnejšie udržiavaný manažérsky systém, ktorý je registrovaný v schéme EMAS.

 • 2010 Boj za voľný trh v recyklácii OEEZ

  SEWA podáva oficiálnu sťažnosť na Slovenskú republiku Európskej komisii v Bruseli s odôvodnením, že SK legislatíva, v rozpore s EÚ legislatívou, neumožňuje spracovávať OEEZ v zahraničí a ma za následok vyššie ceny spracovania ako v zahraničí. (V roku 2013 SEWA dostáva historicky prvý súhlas na spracovanie OEEZ v zahraničí.) Vďaka tejto iniciatíve ceny za recykláciu elektroodpadu v priebehu rokov 2010 – 2013 výrazne klesajú.

 • 2008 SEWA držiteľ certifikácie EMAS

  Od roku 2008 je SEWA ako prvá kolektívna organizácia v Európe držiteľom certifikátu EMAS (Eco Management and Audit Scheme), čo je dobrovoľný nástroj environmentálneho manažérstva.

 • 2007 Zavedený certifikovaný manažérsky systém

  Od roku 2007 más SEWA zavedený certifikovaný manažérsky systém (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001).

 • 2006 SEWA ponúka spolu s elektrom aj riešenie pre obaly

  V roku 2006 sa SEWA stáva Oprávnenou organizáciou pre obaly. Klientom, výrobcom a dovozcom elektrozariadení, ponúka dodatočnú službu v obaloch.

 • 2005 Založenie SEWA

  Najvýznamnejší výrobcovia a dovozcovia podpisujú s asociáciáciami ITAS a ADAT Memorandum o porozumení s cieľom založenia kolektívnej organizácie pre elektroodpad (Slovak Electronic Waste Agency) a princípy jej fungovania.