Slovensky - English
Facebook logo
Vzdelávacie aktivity

SEWA/ ERP Slovakia je pevne presvedčená, že zdravé životné prostredie je nevyhnutné nielen k udržateľnému hospodárskemu rastu, ale predovšetkým pre blaho našej planéty a celého ľudstva.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Kampane:

MFF EKOTOPFIL – ENVIROFILM 2017 - festival filmov o ochrane životného prostredia.

ElektroOdpad – Dopad 2017/2018 – projekt rovesníckeho vzdelávania na školách zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, od ich každodenného používania až po ekologické spracovanie. 

Triedime použité batérie so Šmudlom 2017 – eko-výchovný program pre deti do 6 rokov spojený so zberom použitých batérií.

Nehádžme všetko do jedného vreca - audio – vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre deti základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa žiaci a študenti dozvedia ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

Vymeň elektro za lopty 2017 - ekologická kampaň zberu elektroodpadu zo vzdelávacích inštitúcií od roku 2014.

B-box - edukačná papierová skladačka určená na zber použitých batérií distribuovaná zákazníkom pri nákupe batérií vo vybraných obchodných sieťach.

Ekotopfilm Partizánske 2016 – festival filmov o ochrane životného prostredia.

e-Deratizáciazber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií.

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY zber zabudnutých spotrebičov v pivniciach a na povalách.

Lets clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy Lets clean Europe.

Deň Zeme – vrámci Dňa Zeme ponúkame školám voľnočasové a vzdelávacie predmety zamerané na ekologickú výchovu.