Slovensky - English
Facebook logo
Vzdelávacie aktivity

SEWA/ ERP Slovakia je pevne presvedčená, že zdravé životné prostredie je nevyhnutné nielen k udržateľnému hospodárskemu rastu, ale predovšetkým pre blaho našej planéty a celého ľudstva.

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Kampane:

Zbierame použité batérie so Šmudlom – eko-výchovný program pre deti spojený so zberom použitých batérií.

B-box - edukačná papierová skladačka určená na zber použitých batérií distribuovaná zákazníkom pri nákupe batérií vo vybraných obchodných sieťach.

Ekotopfilm Partizánske 2016 – festival filmov o ochrane životného prostredia.

e-Deratizáciazber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií.

Vymeň elektro za lopty – ekologická kampaň zberu elektroodpadu zo vzdelávacích inštitúcií.

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY zber zabudnutých spotrebičov v pivniciach a na povalách.

Lets clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy Lets clean Europe.

Deň Zeme – vrámci Dňa Zeme ponúkame školám voľnočasové a vzdelávacie predmety zamerané na ekologickú výchovu.