Slovensky - English
Facebook logo
Vzdelávacie aktivity

Spoločne so svojimi partnermi sa aktívne podieľame na ochrane životného prostredia prostredníctvom vzdelávania detí a mládeže a zberom elektroodpadu a použitých batérií z firiem a inštitúcií v rámci celého Slovenska.

(Foto: Mgr. Šárová, Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie)

PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Kampane v roku 2018

e-Deratizácia 2018 - pre všetky firmy a inštitúcie v rámci celého Slovenska ponúkame bezplatný zber a ekologické zhodnotenie starých elektrozariadení a použitých prenosných batérií.

MFF EKOTOPFIL – ENVIROFILM 201- festival filmov o ochrane životného prostredia, počas ktorého SEWA, a.s. učí deti správne triediť jednotlivé zložky odpadu (plasty, papier, sklo, kovy, elektro a použité batérie) v rámci Junior festivalu.

ElektroOdpad – Dopad 2017/2018 – projekt rovesníckeho vzdelávania na školách zameraný na životný cyklus elektrospotrebičov, od ich každodenného používania až po ekologické spracovanie.

Vymeň elektro za lopty 2018 - všetky školy, ktoré nám odovzdajú elektroodpad získajú okrem odmeny za zber elektroodpadu aj sériu siedmich audio nahrávok v rámci ekologického vzdelávania „Nehádžme všetko do jedného vreca“.

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2018 - ako triediť použité batérie, prečo je to dôležité a kde ich zahodiť sa dozvedia predškoláci v Bratislavskom a Trnavskom kraji, ktorí spolu s nami zbierajú použité batérie nielen zo svojich hračiek.

 

Kampane v roku 2017

MFF EKOTOPFIL – ENVIROFILM 2017 - festival filmov o ochrane životného prostredia, v rámci ktorého SEWA, a.s. učí deti správne triediť jednotlivé zložky odpadu (plasty, papier, sklo, kovy, elektro a použité batérie). 

Zbierame použité batérie so Šmudlom 2017 – eko-výchovný program pre deti do 6 rokov spojený so zberom použitých batérií.

Nehádžme všetko do jedného vreca - audio – vzdelávacia séria zameraná na správne triedenie odpadov určená pre deti základných a stredných škôl. Obsahuje 7 samostatných nahrávok, z ktorých sa žiaci a študenti dozvedia ako správne nakladať s elektroodpadom, použitými batériami a s odpadmi z plastov, papiera, skla a kovov.

e-Deratizácia – bezplatný zber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií. Všetky firmy od nás získali Zelený certifikát.

Vymeň elektro za lopty 2017 - ekologická kampaň zberu elektroodpadu zo vzdelávacích inštitúcií od roku 2014.

 

Kampane v roku 2016

B-box - edukačná papierová skladačka určená na zber použitých batérií distribuovaná zákazníkom pri nákupe batérií vo vybraných obchodných sieťach a v rámci Junior festivalu na MFF Ekotopfilm-Envirofilm 2016.

Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm 2016 – SEWA je partnerom festivalu filmov o ochrane životného prostredia. V rámci Junior festivalu učíme deti triediť zložky komunálneho odpadu.

e-Deratizáciazber elektroodpadu a použitých prenosných batérií z firiem a inštitúcií.

Vymeň elektro za lopty 2016 - v poradí už 3. ročník zberu elektroodpadu zo škôl a vzdelávacích inštitúcií.

 

Kampane v roku 2015

Čistíme Slovensko – v spolupráci so spoločnosťou NAY už druhý rok zbierame  zabudnuté spotrebiče v pivniciach a na povalách.

Lets clean Slovakia – zber použitých batérií v spolupráci s vybranými distribútormi a predajnými sieťami v rámci celoeurópskej iniciatívy Lets clean Europe.

Deň Zeme – vrámci Dňa Zeme ponúkame školám voľnočasové a vzdelávacie predmety zamerané na ekologickú výchovu.