Slovensky - English
Facebook logo
Informačno-vzdelávací leták
PrintEmailBookmark/FavoritesShare
Mail Print Add Social

Predajniam ponúkame novú službu informačné materiály“, prostredníctvom ktorých si môžu plniť informačné povinnosti plynúce z legislatívy. Ponúkame Vám informačný leták určený pre zákazníkov a plagát, ktorý si môžete umiestniť vo vašej predajni napr. pri pokladni alebo pri vstupe do predajne.